Disclaimer | ZMC


Disclaimer.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.werkenbijzmc.nl (hierna: de website). De website is eigendom van Stichting Zaans Medisch Centrum (hierna: Zaans Medisch Centrum). Door de website te bezoeken en/of op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden je aan deze disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Beeldmateriaal op deze website

Alle foto’s en video’s op deze website zijn gemaakt op het moment dat de Covid maatregelen landelijk versoepelt waren ten aanzien van bewaren van 1,5 meter afstand en het gebruik van mondkapjes. Dat is zichtbaar op foto’s, maar dat neemt niet weg dat het Zaans Medisch Centrum alle coronamaatregelen steeds met de grootste zorgvuldigheid in acht neemt.

Gebruik van de website

Hoewel Zaans Medisch Centrum grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Zaans Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Zaans Medisch Centrum garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zaans Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de website.  

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Zaans Medisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. De informatie op deze externe websites is door Zaans Medisch Centrum niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Zaans Medisch Centrum, dan wel bij Zaans Medisch Centrum rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zaans Medisch Centrum of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zaans Medisch Centrum een koppeling naar een pagina van de website van Zaans Medisch Centrum te maken, de website van Zaans Medisch Centrum aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

Zaans Medisch Centrum behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Zaans Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Privacy en Cookies

Zaans Medisch Centrum hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy, ook als u onze website bezoekt. Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zaans Medisch Centrum de privacyverklaring en cookieverklaring.

Onjuistheden

Wilt u onjuistheden op de website aan ons melden? Dat kan via communicatie@zaansmc.nl.