Duurzaamheid | ZMC

Duurzaamheid
en het ZMC.Een hoge score op duurzaamheid

Verantwoord omgaan met onze omgeving zien we als een serieus onderwerp. In ons nieuwe gebouw hebben we geprobeerd zo veel mogelijk duurzaamheidsaspecten te verwerken. Hiermee hebben we het BREEAM-NL certificaat met de score ‘very good’ behaald (drie sterren). Een hoge score op duurzaamheid! Hieronder lees je welke stappen we onder meer genomen hebben. 

Slim energieverbruik

Volgens metingen is het ZMC een van de meest energiezuinige ziekenhuizen van Nederland. Voorbeelden van duurzame toepassingen in het Zaans Medisch Centrum zijn: warmte-koudeopslag in de bodem voor energiezuinig verwarmen en koelen, warmteterugwinning uit ventilatielucht en LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie.

Respect voor omgeving, dier en milieu

We kijken verder dan de binnenkant van ons ziekenhuis. Zo helpen we de biodiversiteit een handje met bijvoorbeeld vleermuiskasten en een verblijf voor de beschermde dwergvleermuis onder de luifel van ons pand. Ook zijn we actief bezig met ons groenbeleid. We hebben inheemse planten in de tuinen, die onweerstaanbaar zijn voor vlinders en bijen. En na de bouw van ons nieuwe ziekenhuis hebben we meer bomen terug laten plaatsen dan er voor de bouw waren weggehaald. 

In onze zuiveringsinstallaties kunnen we veel afval biologisch laten afbreken. Wat niet op die manier verwerkt kan worden, scheiden en recyclen we zo veel mogelijk, zoals glas, karton en chemisch afval. Op plaatsen waar afval wordt verwerkt, is de grond bovendien voorzien van een vloeistofwerende laag. Deze zorgt ervoor dat grondwater en bodem niet per ongeluk vervuild raken door weglekkend afvalwater. 

Minder papier

In het nieuwe ZMC wordt steeds meer digitaal gewerkt. Dat scheelt papier en printers. Het aantal printers is met 62 % teruggebracht.